เกี่ยวกับเรา

Grandgoldinnogroup

“แกรนด์โกล” เกิดจากผลงานวิจัยนวัตกรรม

นำส่งสารออกฤทธิ์ด้วยอนุภาคนาโนทองคำสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและยาของ นายศักดิ์ชัย หลักสี ขณะเรียนปริญญาเอก สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมองเห็นว่า นับวันอุตสาหกรรมเครื่องสำอางได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งกลุ่มสตรีและบุรุษ แต่ปัญหาของเครื่องสำอางในปัจจุบันคือ ต้องการตอบโจทย์ของผู้บริโภคที่ต้องการเห็นผลการใช้งานที่รวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังกล่าว ผู้ผลิตจึงมักจะใส่สารเคมีต้องห้ามในลงไปเป็นส่วนผสมเครื่องสำอางบำรุงผิว หรือมีการใช้สารในปริมาณที่เกินกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย จนส่งผลให้เกิดอันตรายต่างๆตามมาเช่น การสะสมสารเคมีในร่างกาย และการเกิดผดผื่นการแพ้ที่ผิวหนังเกิดอาการระคายเคือง เป็นสิวหรือฝ้า และบางทีทำให้ใบหน้าเสียโฉม และร้ายที่สุดอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเกิดมะเร็งที่ผิวหนัง จึงสนใจที่จะพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอางด้วยการใช้อนุภาคนาโนทองคำขึ้น และได้มีการสังเคราะห์และการพัฒนา จนได้นวัตกรรมนำส่งสารออกฤทธิ์ด้วยอนุภาคนาโนทองคำ ซึ่งเป็นระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ด้วยอนุภาคนาโน

2 เมษายน 2562

ดร.ศักดิ์ชัย หลักสี CEO บริษัทแกรนด์โกลด์อินโนกรุ๊ป นำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อท่านนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

20 กันยายน 2562

งานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี ณ หอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5-6 กันยายน 2562

Thailand Tech Show 2019

7 - 9 เมษายน 2562

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2019 grandgold บูท FM1 zone งานวิจัยขายได้ เราอยู่แถวๆ การไฟฟ้า (กฟผ)

26 มีนาคม 2562

บูท GrandGold ได้ที่งานคืนสู่เหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬา

20 มีนาคม 2562

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP) และดร.ศักดิ์ชัย หลักสี CEO บริษัทแกรนด์โกลด์อินโนกรุ๊ป จำกัด บรรยาย รายวิชา “จุฬาของเรา” รหัสวิชา 0201103

6-9 ธันวาคม 2561

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง GrandGold โดยบริษัท GrandGoldInnoGroup co., ltd. ได้รับ 3 รางวัลการันตี จากเวทีนานาชาติ

เหรียญทอง จาก ประเทศเกาหลี

เหรียญเงิน จาก ประเทศไต้หวัน

Special Prize จาก Taiwan Invention Association

Scroll to Top